Ontstaan

Eerst was het vendelen een onderdeel van de volkskunstgroep Meigraaf. Stilletjes aan werd de groep vendeliers uitgebreid en kwamen er meer en meer optredens die enkel om vendeliers vroegen. In december '95 werd er dus beslist om de vendeliers als een nieuwe groep te beschouwen en niet als een afdeling bij de Meigraaf.

Omdat we een Brusselse groep zijn en omdat we bij optredens graag hoog en ver werpen is de naam Draposmaaiter gekozen, wat eigenlijk vlaggenwerper in het Brussels is.

Hedendaags vendelen

Hoewel vendelen een traditionele volkskunst is, zijn wij van overtuiging dat evolutie noodzakelijk is. We vendelen nog steeds traditionele reeksen, begeleid met trom, fluit, doedelzak of accordeon, maar creeëren ook regelmatig nieuwe reeksen die een minder traditionele inslag hebben. Hedendaagse muziek (vooral folk, zoals muziek van Naragonia) vormt meestal de eerste stap naar een nieuwe reeks. Met de bewegingen van de vlag proberen we de muziek te volgen en extra te accentueren. Hiervoor maken we niet alleen gebruik van de traditionele bewegingen maar gaan we ook op zoek naar nieuwe bewegingen en worpen. Op deze manier verleggen we onze eigen grenzen en blijft het vendelen een dynamische, uitdagende hobby.

Ook contacten met het buitenland hebben onze eigen stijl beïnvloedt. Naast experimenteren met kleine vlaggen wat totd e reeks 'de Strijd' heeft geleid, integreren we ook vendeltechnieken of danschoreografieën die verwijzen naar de bezochte landen (bijvoorbeeld de reeks 'Fier Bretagne')

Publicaties

In Vlaanderen probeert het Vendelarchief zoveel mogelijk materiaal over vendelen te verzamelen. Deze organisatie brengt ongeveer elk jaar een boekje met een aantal reeksbeschrijving van recent gecreëerde reeksen. Ook wij hebben ons steentje mogen bijdragen, met de 'Bierreeks'. Deze vendel reeks wordt uitgevoerd met in de ene hand een vendel en in de andere hand een flesje bier. Tijdens de vendelverbroedering te Hoogstraten van 2008 kregen liefhebbers de kans om deze reeks te leren.

Ook onze voorlaatste nieuwe creatie "Calimero" werd op de open cursusdag van 2017, aangeleerd aan liefhebbers. De volgende nieuwe reeks "Evening Glory" komt net uit de steigers en wordt nu vollop ingeoefend door onze vendeliers.

Bijkomende informatie

Princen
A. Vandenschrieckstraat 84
1090 Jette - Brussel
Belgique

Tel: 0032 (0)2 425 59 78

Wij oefenen elke week in het Sint Pieterscollege te Jette van 10:00 tot 12:00. Iedereens is zeker welkom om eens te komen kijken!

U kan ons ook contacteren voor initiaties, workshops en masterclasses. Wij delen graag onze kennis en expertise.

Wat is vendelen?

Vendelen is een traditionele volkskunst. Hierbij worden met vlaggen bepaalde figuren zoals platte acht, wiekslagen , enz... gemaakt met de vlag. Reeksen bestaan uit een welbepaalde opeenvolging van figuren, en worden meestal begeleid door trom en/of andere instrumenten.

De afmetingen van de vlaggen en vendelstokken kunnen erg variëren. In Vlaanderen gebruikt men meestal vierkante vlaggen van 1,8m tot 2m, maar ook andere afmetingen zijn geen uitzondering. De lengte van de stokken hangt af van de grote van de vlaggen. Wij gebruiken stokken met een lengte van ca. 2,4m en een gewicht van ongeveer 5kg. Daarnaast gebruiken we ook Italiaanse stokken, die slechts 700g wegen.

Op de vlaggen worden heraldische figuren of geometrische vormen afgebeeld. Met landenvlaggen wordt er normaal gezien niet gevendeld, tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden.

Foto's

Enkele videofragmenten van vendelgroep Draposmaaiter op youtube.com

Fragmenten van optredens

Wrldsimmer festival, Friesland 2009
fragment 1
fragment 2
fragment 3

Experimenten

Regelmatig proberen we nieuwe dingen uit, die soms ook terecht komen in reeksen.
Schouderworp over
knieworp wentelworp: Met een knieworp overwerpen onmiddelijk gevolgd door een wentelworp

Binnenkort is hier ook de okselworp en de olapaola te vinden.